Valitse aihe, josta haluat lisätietoja:
Etusivu Etusivu Tilaus Tuotteet Info Vikailmoitukset Domain-haku Yhteystiedot Asiakkaille

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterin nimi

Puhtekin asiakasrekisteri.

2. Rekisterinpitäjä

Puhtek
Hernekuja 10
37800 Toijala
Sähköposti: info@puhtek.com

3. Rekisterin vastuuhenkilö ja rekisteriasioita hoitavat henkilöt

H. Puharinen
Hernekuja 10
37800 Toijala
Sähköposti: info@puhtek.com

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Järjestelmän tarkoituksena on Puhtekin myymiin tietoverkkopalveluihin liittyvän asiakassuhteen hoito.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa Puhtekiin. Järjestelmään rekisteröidään yhteydenpidon ja tilattujen tuotteiden ja palveluiden hoitamisen ja laskutuksen kannalta tarpeelliset tiedot.

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaasta:

  • etu- ja sukunimi
  • yrityksen nimi (fi-verkkotunnusta varten)
  • Y-tunnus (fi-verkkotunnusta varten)
  • postiosoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä. Asiakas voi itse päivittää rekisterissä olevia tietojaan Puhtekin www-sivustojen kautta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

9. Rekisterin käyttö

Rekisteriä käyttävät ja sen tietoja päivittävät tarjouksia ja tilauksia käsittelevät sekä laskutusasioita hoitavat henkilöt. Rekisterin käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Asiakkaalla on mahdollisuus itse päivittää rekisterissä olevia tietojaan Puhtekin www-sivuston kautta. Asiakkaalla ei ole pääsyä muiden asiakkaiden tietoihin.

10. Rekisterien yhdistäminen muihin henkilörekistereihin

Asiakasrekisteristä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

11. Rekisterin suojaaminen

Järjestelmän käyttäminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Järjestelmästä suoritetaan säännöllisesti varmuuskopiointi.

12. Asiakasrekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Asiakastiedot poistetaan rekisteristä asiakassuhteen päättymisen jälkeen tai asiakkaan pyynnöstä.

13. Rekisteröidyn informointi

Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä Puhtekin www-sivuilla.

14. Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkastella rekisterissä olevia tietojaan Puhtekin www-sivuston kautta.

15. Tiedon korjaaminen

Asiakas voi itse korjata itseään koskevia tietoja Puhtekin www-sivuston kautta tai pyytää rekisterin vastuuhenkilöä korjaamaan tiedot.